Nederlandse vaktaal leren, waar je ook bent!

VaktaalApp_header

De VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Aangepast voor analfabeten

Resultaten direct zichtbaar

Heldere structuur en categorisering
Praktisch, aansprekend en uitdagend
Intensiveert en versnelt het leerproces
Continue vaktaalwoordengroei
Monitoring van de individuele taalgroei
Registratie van de geleverde inspanning

VaktaalApp video

VaktaalApp ervaringen

VaktaalApp brochure